DAFTAR NAMA TUMBUHAN
search: bacidia -99 - 0 dari 113
Bacidia
Bacidia abbrevians (Nyl.) Th. Fr.    Sinonim dari Bacidia igniarii   
Bacidia abductans (Nyl.) Zahlbr.    Sinonim dari Bacidia schweinitzii   
Bacidia absistens (Nyl.) Arnold     
Bacidia accedens (Arnold) Lettau    Sinonim dari Bacidia sabuletorum   
Bacidia acclinis (Flotow) Zahlbr.    Sinonim dari Arthrosporum populorum   
Bacidia affinis (Stizenb.) Vain.    Sinonim dari Bacidia subincompta   
Bacidia aggregatula Malme     
Bacidia akompsa (Tuck.) Fink    Sinonim dari Lecanactis akompsa   
Bacidia alaskensis (Nyl.) Zahlbr.    Sinonim dari Herteliana alaskensis   
Bacidia albescens (Krempelh.) Zwackh    Sinonim dari Bacidina phacodes   
Bacidia alpina (Schaerer) Vain.    Sinonim dari Arthrorhaphis alpina   
Bacidia aphiahica (Mull. Arg.) Zahlbr.    Sinonim dari Bacidina apiahica   
Bacidia arceutina (Ach.) Arnold   [ Dotted lichen]  
Bacidia arnoldiana Korb.    Sinonim dari Bacidina arnoldiana   
Bacidia arthoniza (Nyl.) Zahlbr.    Sinonim dari Lecidella stigmatea   
Bacidia artyta (Ach.) ?   [ Dotted lichen]  
Bacidia assulata (Korb.) Vezda    Sinonim dari Bacidina assulata   
Bacidia atrogrisea (Delise ex Hepp) Korb.    Sinonim dari Bacidia laurocerasi   
Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Mig.     
Bacidia augustinii (Tuck.) Zahlbr.   [ Augustin's dotted lichen]  
Bacidia aurantiaca Vezda    Sinonim dari Fellhanera aurantiaca   
Bacidia bacillifera (Nyl.) Arnold    Sinonim dari Bacidia circumspecta   
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta   [ Baglietto'a dotted lichen]  
Bacidia beckhausii Korb.   [ Beckhaus' dotted lichen]  
Bacidia biatorina (Korb.) Vain.     
Bacidia brouardii (de Lesd.) Zahlbr.   [ Brouard's dotted lichen]  
Bacidia caloosensis (Tuck.) Zahlbr.    Sinonim dari Bacidia hostheleoides   
Bacidia campalea (Tuck.) S. Ekman & Kalb     
Bacidia carneoalbida (Mull. Arg.) Coppins    Sinonim dari Mycobilimbia carneoalbida   
Bacidia chlorantha (Tuck.) Fink    Sinonim dari Ropalospora chlorantha   
Bacidia chlorococca (Stenh.) Lettau    Sinonim dari Scoliciosporum chlorococcum   
Bacidia chlorosticta (Tuck.) A. Schneid.    Sinonim dari Micarea chlorostictica   
Bacidia circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme   [ Circumspect dotted lichen]  
Bacidia citrinella (Ach.) Branth & Rostrup    Sinonim dari Arthrorhaphis citrinella   
Bacidia clementis Hasse    Sinonim dari Bactrospora patellarioides   
Bacidia coprodes (Korb.) Lettau    Sinonim dari Bacidia trachona   
Bacidia cuprea (A. Massal.) Lettau    Sinonim dari Lecania cuprea   
Bacidia cupreorosella (Nyl.) A. Schneid.    Sinonim dari Lecania cuprea   
Bacidia De Not.   [ Dotted lichen]  
Bacidia declinis (Tuck.) Zahlbr.    Sinonim dari Catillaria nigroclavata   
Bacidia diffracta S. Ekman     
Bacidia dryina (Ach.) Fink    Sinonim dari Bactrospora dryina   
Bacidia egenula (Nyl.) Arnold    Sinonim dari Bacidina egenula   
Bacidia egenuloidea Fink    Sinonim dari Bacidina egenuloidea   
Bacidia endocyanea (Tuck. ex Willey) Zahlbr.    Sinonim dari Micarea endocyanea   
Bacidia epixanthoides (Nyl.) Lettau    Sinonim dari Mycobilimbia epixanthoides   
Bacidia flavovirescens (Dicks.) Anzi    Sinonim dari Arthrorhaphis citrinella   
Bacidia floridana (Tuck.) Zahlbr.    Sinonim dari Fellhanera floridana   
Bacidia friesiana (Hepp) Korb.     
Bacidia fusca (A. Massal.) Du Rietz    Sinonim dari Mycobilimbia tetramera   
Bacidia fuscorubella (Ach.) Bausch    Sinonim dari Bacidia polychroa   
Bacidia globulosa (Florke) Hafellner & V. Wirth    Sinonim dari Catillaria globulosa   
Bacidia granosa (Tuck.) Zahlbr.   [ Dotted lichen]  
Bacidia gyalectiformis Zahlbr.    Sinonim dari Ramonia ablephora   
Bacidia gyalizella (Nyl.) Zahlbr.    Sinonim dari Pachyphiale gyalizella   
Bacidia hegetschweileri (Hepp) Vain.    Sinonim dari Bacidia subincompta   
Bacidia helicospora S. Ekman     
Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold   [ Dotted lichen]  
Bacidia herrei Zahlbr.    Sinonim dari Ophioparma rubricosa   
Bacidia heterochroa (Mull. Arg.) Zahlbr.     
Bacidia hostheleoides (Nyl.) Zahlbr.     
Bacidia hyphophila (Turner ex Ach.) Zahlbr.    Sinonim dari Bacidia sabuletorum   
Bacidia idahoensis H. Magn.    Sinonim dari Bacidia laurocerasi   
Bacidia igniarii (Nyl.) Oksner   [ Igniar's dotted lichen]  
Bacidia illudens (Nyl.) Lynge   [ Dotted lichen]  
Bacidia insularis Zahlbr.     
Bacidia inundata (Fr.) Korb.    Sinonim dari Bacidina inundata   
Bacidia ioessa Herre   [ Dotted lichen]  
Bacidia jacobi (Tuck.) Hasse   [ Jacob's dotted lichen]  
Bacidia kingmanii Hasse   [ Kingman's dotted lichen]  
Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr.   [ Dotted lichen]  
Bacidia lignaria (Ach.) Lettau    Sinonim dari Micarea lignaria   
Bacidia lugubris (Sommerf.) Zahlbr.    Sinonim dari Ropalospora lugubris   
Bacidia luteola (Ach.) Mudd    Sinonim dari Bacidia rubella   
Bacidia meadii (Tuck.) Zahlbr.    Sinonim dari Byssoloma meadii   
Bacidia medialis (Tuck. ex Nyl.) de Lesd.   [ Dotted lichen]  
Bacidia melaena (Nyl.) Zahlbr.    Sinonim dari Micarea melaena   
Bacidia microcarpa (Th. Fr.) Lettau     
Bacidia minuscula Anzi    Sinonim dari Bacidia beckhausii   
Bacidia molybditis (Tuck.) Zahlbr.    Sinonim dari Bacidia medialis   
Bacidia muscorum (Sw.) Mudd    Sinonim dari Bacidia bagliettoana   
Bacidia mutabilis Malme     
Bacidia naegelii (Hepp) Zahlbr.    Sinonim dari Lecania naegelii   
Bacidia nivalis Follmann   [ Dotted lichen]  
Bacidia obscurata (Sommerf.) Zahlbr.    Sinonim dari Mycobilimbia tetramera   
Bacidia pallens (Kullhem) Zahlbr.   [ Dotted lichen]  
Bacidia pammellii (Fink) Zahlbr.   [ Pammell's dotted lichen]  
Bacidia polychroa (Th. Fr.) Korb.   [ Dotted lichen]  
Bacidia populorum (A. Massal.) Trevis.    Sinonim dari Arthrosporum populorum   
Bacidia ravenelii (Tuck.) Zahlbr.   [ Ravenel's dotted lichen]  
Bacidia reagens Malme     
Bacidia rosella (Pers.) De Not.   [ Dotted lichen]  
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.   [ Dotted lichen]  
Bacidia rubidofusca (Willey) Zahlbr.   [ Dotted lichen]  
Bacidia rubricosa (Mull. Arg.) Zahlbr.    Sinonim dari Ophioparma rubricosa   
Bacidia russeola (Kempelh.) Zahlbr.     
Bacidia sabuletorum (Schreb.) Lettau     
Bacidia salmonea S. Ekman     
Bacidia saxicola Looman   [ Dotted lichen]  
Bacidia schweinitzii (Fr. ex E. Michener) A. Schneid.   [ Schweinitz's dotted lichen]