DAFTAR NAMA TUMBUHAN
search: kalmia -99 - 0 dari 14
Kalmia
Kalmia angustifolia L.   [ Sheep laurel]  
Kalmia angustifolia var. carolinaL.    Sinonim dari Kalmia carolina   
Kalmia carolina Small   [ Carolina laurel]  
Kalmia cuneata Michx.   [ Whitewicky]  
Kalmia hirsuta Walter   [ Hairy laurel]  
Kalmia latifolia L.   [ Mountain laurel]  
Kalmia latifolia var. laevipesL.    Sinonim dari Kalmia latifolia   
Kalmia microphylla (Hook.) A. Heller   [ Alpine laurel]  
Kalmia microphylla var. occidentalis(Hook.) A. Heller    Sinonim dari Kalmia microphylla   
Kalmia occidentalis Small    Sinonim dari Kalmia microphylla   
Kalmia polifolia Wangenh.   [ Bog laurel]  
Kalmia polifolia var. microphyllaWangenh.    Sinonim dari Kalmia microphylla   
Kalmia polifolia var. rosmarinifoliaWangenh.    Sinonim dari Kalmia polifolia   
Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F. Stevens ex Galasso, Banfi & F. Conti    Sinonim dari Loiseleuria procumbens