DAFTAR NAMA TUMBUHAN
search: toninia -99 - 0 dari 29
Toninia
Toninia alutacea (Anzi) Jatta   [ Bruised lichen]  
Toninia arctica Timdal     
Toninia aromatica (Sm.) A. Massal.   [ Aromatic bruised lichen]  
Toninia athallina (Hepp) Timdal     
Toninia bullata (G. Mey. & Flotow) Zahlbr.   [ Bruised lichen]  
Toninia candida (Weber) Th. Fr.   [ Bruised lichen]  
Toninia caulescens Anzi    Sinonim dari Toninia squalida   
Toninia cinereovirens (Schaerer) A. Massal.   [ Bruised lichen]  
Toninia conglomerata (Ach.) Boistel    Sinonim dari Psorinia conglomerata   
Toninia kolax Poelt    Sinonim dari Toninia verrucarioides   
Toninia lobulata (Sommerf.) Lynge    Sinonim dari Mycobilimbia lobulata   
Toninia lutosa (Ach.) Timdal     
Toninia massata (Tuck.) Herre   [ Bruised lichen]  
Toninia opuntioides (Vill.) Timdal     
Toninia pennina (Schaerer) Gyel.     
Toninia philippea (Mont.) Timdal     
Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr.     
Toninia ruginosa (Tuck.) Herre   [ Bruised lichen]  
Toninia sculpturata (H. Magn.) Timdal     
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal     
Toninia squalida (Ach.) A. Massal.   [ Squalid bruised lichen]  
Toninia squarrosa (Ach.) Th. Fr.    Sinonim dari Toninia squalida   
Toninia subdiffracta Timdal     
Toninia submexicana de Lesd.     
Toninia superioris Timdal     
Toninia talparum Timdal     
Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr.   [ Bruised lichen]  
Toninia verrucarioides (Nyl.) Timdal     
Toninia weberi Timdal