DAFTAR NAMA TUMBUHAN
search: xanthoria -99 - 0 dari 22
Xanthoria
Xanthoria ) Fr.) Th. Fr.   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria alaskana J.W. Thomson     
Xanthoria alfredi S. Kondratyuk & Poelt     
Xanthoria borealis R. Sant. & Poelt     
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria candelaria var. finmarkica(L.) Th. Fr.     
Xanthoria concinna J.W. Thomson & T. Nash     
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.   [ Elegant orange wall lichen]  
Xanthoria elegans var. splendens(Link) Th. Fr.   [ Elegant orange wall lichen]  
Xanthoria fallax (Hepp) Arnold   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria fallax var. fallax(Hepp) Arnold     
Xanthoria fulva (Hoffm.) Poelt & Petutschnig     
Xanthoria hasseana Rasanen   [ Hasse's orange wall lichen]  
Xanthoria lobulata (Florke) de Lesd.    Sinonim dari Caloplaca lobulata   
Xanthoria oregana Gyel.    Sinonim dari Xanthoria candelaria   
Xanthoria papillifera (Vain.) Poelt   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria ramulosa (Tuck.) Herre   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria subramulosa Rasanen   [ Orange wall lichen]  
Xanthoria ulophyllodes Rasanen